บริษัท ศิริเอกลักษณ์ อุตสาหกรรม จำกัด

เราคือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรกลการเกษตร ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น KUBOTA ISUZU NISSAN MITSUBISHI ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เพียบพร้อมไปด้วย เครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ครบครัน

Products Group